اتاق VIPCCU
100%x200

بهبود کیفیت

اعتبار بخشی
معرفی
رسالت
چشم انداز
منشور حقوق بیمار

100%x200

واحدهای بیمارستان

واحد درمان
پرستاری
پاراکلینیک
اداری
مالی

100%x200

تازه‌ها

کلینیک مشاره ژنتیک

تشکیل کلاسهای ترویج

زایمان طبیعی
تلگرام تصویربرداری

https://telegram.me/daymic_bot


راهنمای مراجعین
احتراما به اطلاع می رساند کلینیک مشاوره ژنتیک بیمارستان دی توسط متخصصین این امر از تاریخ 1395/10/01 آغاز به فعالیت می نماید و خدمات این مرکز شامل موارد زیر است:

کلاس آموزش همگانی ایدز در سالن کنفرانس بیمارستان دی در تاریخ 1395/09/17 به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار گردید.

مانور آتشنشانی و تخلیه در شرایط اضطرار مصدوم تاریخ 95/1/9راس ساعت 9 صبح با حضور مدیریت محترم پرستاری و سایر اعضای چارت بحران در بیمارستان برگزار گردید.


بیمه‌های طرف قرارداد