پنج شنبه , 22 بهمن 1394   جستجو
  
شما در پرتال بیمارستان دی هستید واحدهای درمانی * داخلی * روماتولوژی
روماتولوژی

 بخش روماتولوژی

  

این دپارتمان فعالیت های خودرا در زمینه های مشاوره، تشخیص و درمان بیماران بستری و سرپایی به شرح زیر ارائه میدهد:

  • تزریق کورتون ( پالس تراپی)
  • آرتریت دژنراتیو
  • بیماریهای التهابی عضله
  • استئوآرتریت
  • آرتریت روماتوئید
چاپ  
اسامی پزشکان

    پزشکان روماتولوژی

خانم دکتر سروش 

 

چاپ  
تاز ه ها

  

  قابل توجه متخصصین

انجمن روماتولوژی ایران

 

 

 
 

 

چاپ  
Copyright 2009 by Day General Hospital D&D by Satrapdpe