شنبه , 24 بهمن 1394   جستجو
  

  آقای دکتر محمد علی یوسف نیا   

تخصص جراحی قلب و عروق

 

 

آدرس و تلفن و روزهای کاری در مطب : 

روزهای شنبه و سه شنبه عصر  - ویزیت  

روزهای کاری در بیمارستان :

روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

پست الکترونیکی :

www.dryousefnia.com

 

 

شما در پرتال بیمارستان دی هستید
Copyright 2009 by Day General Hospital D&D by Satrapdpe