يكشنبه , 18 بهمن 1394   جستجو
  

شما در پرتال بیمارستان دی هستید پذیرش بیماران
بیمارستان دی

 پذیرش بیمار

 پذیرش بیمار در بیمارستان دی به شکل چارتی طراحی شده است شما میتوانید چارت فوق را  ذخیره فرمایید.

دریافت چارت پذیرش

 

 

چاپ  
Copyright 2009 by Day General Hospital D&D by Satrapdpe