دعوت به همكاري

اين بيمارستان در نظر دارد جهت همكاري در واحد نگهداشت فني و نظارت بر امور پيمانكاران نسبت به بكار گيري يك نفر كارشناس يا كارشناس ارشد در رشته مكانيك (گرايش تاسيسات)، برق  با شرايط ذيل اقدام نمايد .در صورت تمايل به همكاري در روزهاي كاري هفته از ساعت 9 الي 12 به واحد منابع انساني بيمارستان مراجعه نماييد.

شرايط:

حداكثر سن 35 سال

آشنايي با رايانه

آشنايي به برنامه ريزي و برنامه نويسي در حوزه فني و مهندسي

دارا بودن رزومه كاري

دارابودن مدرك معتبر دانشگاهي