آنژیوگرافی

وظایف:

 • کاتتریسم قلب راست و چپ
 • آنژیوگرافی کرونر –کاروتید-رنال-فمورال-پریفرال-فمورال و رادیال-آنژیوپلاستی کرونر-کاروتید-رنال-پریفالبا استنت های دارویی و غیر دارویی و PTMC
 • اولتراسونوگرافی داخل عروقی ( IVUS )
 • درمان آنوریسم آئورت نزولی با تعبیه استنت گرافت
 • آمبولکتومی
 • والوپلاستی پولمونر PTPC
 • ترومبو ساکشن
 • FRACTIONAL FLOW RESERVE(FFR)
 • بستن    ASD-VSA-PFO-PDA
 • CATH CONGENITAL
 • خارج کردن PORT
 • تعبیه پیس میکر ( موقت )
 • تعبیه هولترهای طولانی REVERAL
 • تعبیه ICDپیس میکر دائم (تک حفره ای- دو حفره ای-سه حفره ای)
 • EPS
 • RFA
 • آنژیوپلاستی اورژانس در حمله حاد قلبی ( سندوم حاد کرونر ) در ساعات اداری
 • WATCH MAN
 • تعبیه فیلترIVC
 • درمان کوارکتاسیون آئورت به همراه تعبیه استنت
 • آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونر اورژانس
 • تعبیه دریچه آئورت به روش TAVI
 • انجام FFR