حضور در مدرسه دبستان دخترانه رازي و دبيرستان دخترانه شهيد صبوري به مناسبت هفته جهاني سلامت با شعار با من حرف بزن