دعوت به همكاري

 دو خانم کارشناس فن آوری اطلاعات و سلامت در شیفت عصر واحد پذیرش ،مسلط به زبان انگليسي را دعوت به همكاري مي نماييم.