مدیران مسئول بیمارستان

مشخصات مسئول فنی صبح:

     نام و نام خانوادگی: دکتر حسین امامی میبدی

     تحصیلات: متخصص گوش و حلق و بینی

سمت: مدیر عامل بیمارستان

 

 

مشخصات مسئول فنی عصر:

      نام و نام خانوادگی: دکتر جعفر اکبری

     تحصیلات: متخصص جراحی عمومی

    

 

مشخصات  مديريت:

     نام و نام خانوادگی: یحیی کاهه

     تحصیلات : لیسانس مدیریت 

 

مشخصات مسئول فنی شب: 

   نام و نام خانوادگی: دکتر فرهاد موسی زاده

  تحصیلات: متخصص جراحی عمومی

نام ونام خانوادگی: دکتر شاهین شهیدی

تحصیلات: متخصص اطفال

 

مشخصات مسئول فنی ایام تعطیل:

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا غیائی

تحصیلات: متخصص پزشک قانونی و مسمومیتها

 

   مشخصات مدير پرستاري

    نام و نام خانوادگی: خانم سهیلا حافظی زاده

      تحصیلات : کارشناس پرستاری

 

مشخصات مدیر مالی بیمارستان

نام و نام خانوادگی: آقای نادر نجفی

تحصیلات: لیسانس حسابداری