مدیران مسئول بیمارستان

مدير عامل بيمارستان

مسئول فني بيمارستان

نام و نام خانوادگي :دكتر علي اكبر شايان

تحصيلات:متخصص زنان و زايمان و نازايي

قائم مقام مسئول فني

نام و نام خانوادگي :دكتر جعفر اكبري

تحصيلات:جراحي عمومي

مدير داخلي بيمارستان

نام ونام خانوادگي:يحيي كاهه

تحصيلات:ليسانس مديريت

مدير پرستاري بيمارستان

نام و نام خانوادگي:سهيلا حافظي زاده

تحصيلات:ليسانس پرستاري

مدير مالي بيمارستان

نام و نام خانوادگي:نادر نجفي

تحصيلات :ليسانس مديريت