نقشه و راهنمای طبقات

با توجه به محل بیمارستان دی (تقاطع  خیابان ولیعصر و خیابان  عباس پور ) وسایل حمل نقل بین شهری  در خیابان های فوق  به کثرت موجود می باشد.

BRT: راه آهن - تجریش

ایستگاه تاکسی میدان ونک

مترو حقانی