آزمایشگاه

gfآزمایشگاه بیمارستان دی از سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرده است .گروه مدیریت این آزمایشگاه با همکاری متخصصین رشته های مختلف پاتولوژی ، میکروبیولوژی ، ایمونولوژی ، بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی بخشهای متنوع این آزمایشگاه را اداره می کتد.

هدف اصلی درفعالیتهای آزمایشگاه بیمارستان دی افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی در جهت افزایش کیفیت تشخیص ، پیشگیری ، کنترل و درمان بیماری هاست.

برای نیل به این هدف آزمایشگاه در تلاشی شبانه روزی با به کار گرفتن پیشرفته ترین تکنولوژیهای رایج جهان "کیفیت ، سرعت ، دقت وکسب اعتماد" را سر لوحه کار خود در ارائه خدمت به بیماران محترم قرار داده است.

در نهایت این آزمایشگاه با فراهم کردن زمینه های لازم دراستانداردسازی روشهای تشخیصی آزمایشگاهی و افزایش توان علمی وعملی کارکنان و دانش آموختگان رشته های مختلف آزمایشگاهی سهم خود را در ساختن آینده این مرز و بوم جستجو می کند.

تماس با آزمایشگاه

مکان: طبقه ب1بیمارستان  
تلفن :84942601
پست الکترونیک:
[email protected]

پزشکان آزمایشگاه

آقای دکتر ایرج دیهیمی
خانم دکترفرزانه رحیمی
خانم دکتر حوری رضوان
آقای دکترفرامرز سلیمانلو