بخش Post CCU

 بخش پست سی سی یو واقع درطبقه سوم بیمارستان در مجاورت بخش سی سی یو (CCU) با پنج تخت و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مانیتورینگ قلبی ریوی و احیاء قلبی ریوی، کمک تنفسی و ... خدمات خود را زیر نظر دپارتمان قلب و عروق در زمینه های زیر ارائه مینماید:

  • مراقبت ویژه بیماران قلبی عروقی پس از انتقال از سی سی یو
  • آماده سازی بیماران برای انتقال به بخش داخلی یا ترخیص
  •  ارائه مراقبت های قبل و پس از کاتتریسم قلب راست و نیز روش های درمانی Invasive
  •   ارائه مراقبت از بیمارانی که نیاز به بستری در سی سی یو دارند ( در اشغال بودن تخت های سی سی یو)
  •   ارائه خدمات احیاء قلبی ریوی در موارد ایست قلبی تنفسی
  •   ارائه خدمات مراقبتی ویژه در سایر موارد قلبی در موارد خاص

 

رئیس بخش : دکتر مراد کوهی

سرپرستار: خانم زهرا یعقوبی

 

نحوه پذیرش بیمار : پذیرش بیماران از طریق اورژانس، کلینیک و اعزام از مطب انجام میگیرد.

ملاقات بخش پست سی سی یو همه روزه بعد از ظهر از ساعت 4- 5 بعد از ظهر است.

مکان:طبقه سو م 
تلفن: 84942335
پست الکترونیک:
[email protected]