جراحی عمومی

دپارتمان جراحی عمومی بیمارستان فعالیت خود را با بهره مندی از متخصصین جراحی عمومی مجرب این بیمارستان و امکانات و تکنولوژی رایج دنیا در زمینه های زیر ارائه می نماید:

  • جراحی پستان
  • جراحی غدد ( پانکراس، کبد، طحال ، تیروئید و پاراتیروئید)
  • جراحی دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی
  • جراحی شکم( تومور های سرطانی شکم ولگن و فتق دیواره شکم و..)

پزشکان جراح

آقای دکتر کامران نجفی
آقای دکتر مجید زریسفی
آقای دکترمرتضی عطری
آقای دکتر پرویز کشکولی
آقای دکتر مصطفی هاشمی
آقای دکترحامدقدسی خرسند