ساعات و قوانین ملاقات

ساعت ملاقات :

روزهاي عادي:         

    بعداز ظهر :        بخشهاي عادي 15-17          بخشهاي ويژه: 16-17

 

روزهاي تعطيل رسمي :     

  صبح:              بخشهاي عادي :9-11            بخشهاي ويژه :10-11

بعداز ظهر:        بخشهاي عادي:15-17           بخشهاي ويژه:16-17

 

 

 

 

اطلاعات غذا

 

بیمارستان دی دارای متخصص تغذیه می باشد.برنامه غذای بیماران بستری با توجه به نوع بیماری و محدویت های مصرف مواد خوارکی تحت نظر متخصص تغذیه برنامه ریزی می گردد.