واحد شیمی درمانی (انکولوژی)

واحد شیمی درمانی( انکولوژی) بیمارستان دی  با نظارت آقای دکتر اردشیر قوام زاده  با بهره گیری از آخرین امکانات و داروهای شیمی درمانی و درمانهای هورمونی و ایمونولوژیک خدمات خود را در بخش داخلی دو بیمارستا ن دی را به شرح زیر ارائه میدهد:

  • شیمی درمانی انواع سرطان ها
  • ارزیابی هماتولوژی و درمان کم خونی ، کاهش پلاکت، بزرگ شدن غدد لنفاوی
  • درمان انواع اختلالات خونریزی دهنده و انعقادی

 فوق تخصص هماتولوژی – انکولوژی 

 آقای دکتر اردشیر قوام زاده