چشم انداز

((ما برآنیم تا با دانش تخصصی پزشکان ماهر ، مشارکت نیروی انسانی متخصص و مجرب با استفاده از مدرن ترین تجهیزات پزشکی تا سال 1396 یکی از برترین و معروفترین مراکز تشخیصی و درمانی در سطح کشور باشیم ، که خدمات پزشکی ایمن و اثر بخش را ضمن رعایت حقوق گیرنده خدمت به بیماران ارائه می نماییم.))