کلینیک غدد

کلینیک غدد

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

15-17

دکتر میبدی

شنبه

-

-

یکشنبه

14-16

دکتر ضیایی

دوشنبه

 

 

سه شنبه

14-16

دکتر ضیایی

چهارشنبه

 

 

پنج شنبه