دکترجعفراکبری

تخصص
متخصص جراحی عمومی
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی شماره 4
تلفن مطب
88775398 // 88875366