دکترمرتضی عطری

تخصص
متخصص جراح عمومی
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی شماره 4
تلفن مطب
8887985 - 88775408