دکتر اردشیر قوام زاده

تخصص
فوق تخصص خون وسرطان بالینی
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی شماره 2
تلفن مطب
88884003-4