دکتر رحیم آقازاده

تخصص
فوق تخصص داخلی و گوارش
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی -همه روزه بعدازظهر غیر از دوشنبه و پنجشنبه
تلفن مطب
88884654-5