دکتر رحیم قاسمی طباطبایی

تخصص
متخصص زنان و زایمان و نازائی
آدرس مطب
کلینیک بیمارستان دی