دکتر زهرا وزیری چیمه

تخصص
متخصص زنان و زایمان و نازائی
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تلفن مطب
88881858