دکتر علی محمد میرفخرایی

تخصص
متخصص جراحی زیبایی و ترمیمی
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تلفن مطب
88870995-6