دکتر محسن جلیلیان

روزهاي مطب :‌

شنبه             14-10 

يكشنبه          17-14

سه شنبه        14-10

چهارشنبه      14-10

 

تخصص
متخصص گوش و حلق و بینی
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تلفن مطب
88870951-2