دکتر محمود روشنی

تخصص
متخصص داخلی قلب
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تلفن مطب
88870962