دکتر مسعود فخاریان کاشانی

تخصص
آنکولوژیست
آدرس مطب
کلینیک بیمارستان دی - همه روز بجز دوشنبه ها (برای روزهای یکشنبه قبل از حضور با کلینیک بیمارستان تماس بگیرید.)
تلفن مطب
84942844 - 84942874