دکتر پروین کاتب

تخصص
متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تلفن مطب
88870960-1