دکتر کامبیزمتواضع

تخصص
متخصص کودکان
آدرس مطب
خیابان توانیر روبروی بیمارستان دی ساختمان شماره 18 واحد19
تلفن مطب
88676787 - 88207844