دکتر کامران نجفی

تخصص
متخصص جراح عمومی
آدرس مطب
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تلفن مطب
88870986-7