دکتر محمد حسین بدخش

تخصص
متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب
خیابان سنایی شماره 118 (روزهای زوج)
تلفن مطب
88306190