دکتر محمد حسین خوشباف فرشی

تخصص
متخصص چشم
آدرس مطب
قائم مقام بالاتر از خیابان مطهری شماره 166
تلفن مطب
88712512