آی سی یو جنرال (ICU G)

وظایف

 ارائه مراقبت های ویژه تنفسی

ارائه مراقبت های ویژه قلبی

ارائه مراقبت های ویژه کلیوی 

ارائه مراقبت های ویژه داخلی – جراحی ( در بحران های گوارش و غدد، ارتوپدی،مغز و اعصاب، سرطان و.. ) 

ارائه مراقبت های ویژه مغز و اعصاب در حوادث عروق مغزی

ارائه مراقبت های ویژه جراحی مغزو اعصاب و ستون فقرات

ارائه مراقبت های ویژه در مصدومیت ها 

ارائه مراقبت های ویژه در مسمومیت های دارویی و شیمیایی

ارائه مراقبت های ویژه پس از جراحی بیماران پر خطر

ارائه مراقبت های ویژه در نارسایی چند ارگان حیاتی

انجام درمانهای جایگزین عملکرد کلیوی چون همودیالیز و CRRT

آموزش بیمارو بستگان وی درباره نحوه مراقبت در منزل

 

نحوه پذیرش بیماران

بخش آی سی یو جنرال در طول ساعت مختلف شبانه روز آماده پذیرش کلیه بیمارانی که به مراقبت ویژه نیاز داشته باشند (بجز اطفال ) میباشد.پذیرش بیمار با هماهنگی مسئول بخش ( متخصصین بیهوشی کشیک ) از طریق بخش اورژانس و یا از طریق مطب ها و یا انتقال از سایر بخش های بیمارستان صورت میگیرد.

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در آی سی یو و نیز مشاوره بیماران بدحال سایر بخش هاوتصمیم گیری درباره انتقال ایشان را بر عهده دارد.