اورژانس

وظایف واحد اورژانس :

خدمات تریاژ ( غربالگری ) مراجعین و اولویت بندی پاسخگویی ایشان
ارجاع مراجعین به واحد مراقبتی در مانی مربوطه
ارائه خدمات مربوط به مصدومین حوادث چون سوانح رانندگی، سقوط از بلندی ، غیره
ارائه خدمات مربوط به فوریت های داخلی
جراحی چون شکمی حاد، پانکراتیت و حملات آسم و غیره
پذیرش بیماران قلبی
عروقی چون موارد انفارکتوس میوکارد( سکته قلبی) وآنوریسم آئورت و آنژین صدری و غیره
ارائه خدمات اورژانس احیاء قلبی - ریوی در موارد ایست قلبی تنفسی
سازماندهی اعزام و اخذ پذیرش از سایر مراکزدرمانی در صورت خالی نبودن تخت
انجام اعمال جراحی اورژانس و کوچک چون بخیه زدن زخم و غیره

پزشک مقیم اطفال بصورت 24 ساعته در كلينيك حضور دارد

ارائه خدمات به بیماران سرپایی (کلینیک و اورژانس ):

وصل سرم
کشیدن بخیه
کشیدن سوندفولی
تعویض پانسمان
تزریقات
خدمات ارتوپدی (کمک به پزشک ارتوپد جهت گچ گیری ، خارج کردن پین و...) و باز کردن گچ سونداژ فولی
ارائه 9 خدمات به بیماران اطفال مانند ( تن شویه ، گذاشتن بخور و ....) با نسخه و دستور پزشکان بیمارستان دی

قسمت های مختلف دپارتمان اورژانس:

- اتاق تریاژ
- اتاق کد ( عملیات احیاء قلبی ریوی مغزی)
- اتاق عمل
- اتاق گچ گیری
- اتاق بیماران تحت نظر ( بانوان و آقایان)
- نحوه پذیرش بیماران
 

پذیرش بیماران در طول ساعات شبانه روز قابل انجام است.

نام رئیس بخش : آقای دکتر حسین شاکر
سرپرستار : خانم حسيني

تماس با اورژانس

مکان:طبقه-1    

تلفن:   16-84942615