داخلی 2

سرویس داخلی بیمارستان دی در دپارتمان های زیر خدمات خود را ارائه می دهد

 • بخش نفرولوژی
 • بخش هماتولوژی – انکولوژی
 • بخش گوارش
 • بخش مغز و اعصاب
 • بخش غدد
 • بخش روماتولوژی
 • بخش قلب
 • کنترل مایعات خورده شده و دفع شده، جمع آوری نمونه های ادراری ، درخواست آزمایشات درخواستی و پیگیری جواب آنها، درخواست گرافیها ،CT Scan ، MRI و پیگیری جواب آنها ، ارسال نمونه های درخواستی به آزمایشگاه پاتولوژی یا خارج از بیمارستان، گرفتن وقت جهت انجام گرافی های درخواستی که خارج از بیمارستان انجام میشود.
 • درخواست و تزریق خون و فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران
 • آمادگی آندوسکپی ، کولونوسکپی ERCP ، گذاشتن و مراقبتهای N/G Tube ، درخواست آزمایشات (Tap مایع اسیت، بیوپسی کلیه)  و ارسال نمونه های درخواستی
 • هماهنگی برای انجام VEP , EEG , EMG , NCV
 • درخواست مشاوره های درخواستی،وقت Whole body , Bone scan ،وقت سنجش تراکم استخوان ، Tap بالغ سینوویال
 • برونکوسکوپی ، Tap نمونه پلور (ارسال نمونه ها ) هولتر آپنه ، هماهنگی جهت انجام تست خواب ، تست تنفس
 • شالدون گذاری ، فیستول گذاری ،  CVP گذاری
 • مراقبت از پوست
 • آمادگی آنژیوگرافی وEECP

این بخش شامل تجهیزات مدرن پزشکی شامل : فشارسنج پرتابل ، نبولایزر ، لارنگوسکوپ ، نگاتوسکوپ ، فشارسنج، تشک مواج ، افتالموسکوپ ، پرفیوزر ، ترالی کد، ساکشن پرتابل ، اتوسکوپ و ترمومتر می باشد. 

 

رئیس بخش : آقای دکتر پورروشن

سرپرستار : خانم عزیزی

 

تماس با بخش داخلی 2

مکان:طبقه سوم    

تلفن:   36 و 84942332