واحد شیمی درمانی

واحد شیمی درمانی( انکولوژی)

 

واحد شیمی درمانی( انکولوژی)  بیمارستان دی  با بهره گیری از آخرین امکانات و داروهای شیمی درمانی و درمانهای هورمونی و ایمونولوژیک خدمات خود را در بخش داخلی دو بیمارستا ن دی را به شرح زیر ارائه میدهد:

  • شیمی درمانی انواع سرطان ها
  • تزریق خون و LP
  • ارزیابی هماتولوژی و درمان کم خونی ، کاهش پلاکت، بزرگ شدن غدد لنفاوی
  • درمان انواع اختلالات خونریزی دهنده و انعقادی
  • انجام بيوپسي مغز استخوان
  • پالس تراپي
  • تزريق Remicade جهت بيماران كوليت اولسروز

 

مکان: طبقه سوم بیمارستان دی    

سرپرستار : خانم خواهشي