واحد شیمی درمانی

واحد شیمی درمانی( انکولوژی) بیمارستان دی  با بهره گیری از آخرین امکانات و داروهای شیمی درمانی و درمانهای هورمونی و ایمونولوژیک خدمات خود را در بخش داخلی دو بیمارستا ن دی را به شرح زیر ارائه میدهد:

  • شیمی درمانی انواع سرطان ها
  • تزریق خون و LP
  • ارزیابی هماتولوژی و درمان کم خونی ، کاهش پلاکت، بزرگ شدن غدد لنفاوی
  • درمان انواع اختلالات خونریزی دهنده و انعقادی

 

رئیس بخش :  آقای دکتر اردشیر قوام زاده -  فوق تخصص هماتولوژی – انکولوژی 

سرپرستار : خانم عزیزی

مکان: طبقه سوم بیمارستان دی