کلینیک آندوسکوپی

2clinik-endoscopyکلینیک آندوسکوپی
روزهای هفته ساعت نام پزشک
شنبه   دکتر پورروشن
یکشنبه   دکتر آقازاده
دوشنبه   دکتر پورروشن
سه شنبه   دکتر آقازاده
چهارشنبه   دکتر پورروشن - دکتر حمصی
پنجشنبه   دکتر آقازاده

 

 

 

 

 

 

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873