آی سی یو جنرال (ICU G)

 

بخشي است مخصوص بيماران بدحال با شرايط بحراني كه عليرغم بيماريهاي متعدد زمينه اي ، اميد به زندگي در آنها وجود دارد.

در واقع شرايط بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه به گونه اي است كه امكان مراقبت و نگهداري از آنها در ساير بخشها و در كنار ديگر بيماران وجود ندارد. در اين بخش بيماران تحت نظارت دقيق و دائمي قرار دارند و بالاترين سطح مراقبت هاي پزشكي و پرستاري از آنها انجام ميشود.  قابل توجه است اين بخش مجهز به پيشرفته ترين تجهيزات پزشكي روز مي باشد و پرسنل درماني آن از بين ماهرترين افراد انتخاب مي شوند.

انديكاسيون هاي پذيرش و وظايف بخش :‌ 

 • ارائه مراقبت های ویژه تنفسی :

نارسايي حاد تنفسي نيازمند حمايت تهويه مكانيكي آمبولي ريه حاد هموپتزي وسيع انسداد راه هوايي فوقاني

 

 • ارائه مراقبت های ویژه قلب و عروق :

شوك ديس آريتمي تهديد كننده حيات- دايسكشن آئورت اورژانس هايپرتنشن نياز به مانتيورينگ تهاجمي قلب و عروق مثل فشار خون شرياني ، فشار وريد مركزي و ....

 

 • ارائه مراقبت های ویژه کلیوی

 

 • ارائه مراقبت های ویژه داخلی جراحی ( در بحران های گوارش و غدد، ارتوپدی،مغز و اعصاب، سرطان و.. ) 

خونريزي گوارشي تهديد كننده حيات نارسايي حاد كندي منجر به كماوناپايداري هموديناميك پانكراتيت حاد شديد بيماران پرخطر دوره قبل از عمل بيماراني كه بعد از عمل نيازمند مانيتورينگ هموديناميك هستند مانند :‌جراحي عروقي ، جراحي توراسيك، جراحي راه هوايي ، جراحي جمجمه و صورت ، جراحي بزرگ ارتوپدي و ستون فقرات ، جراحي عمومي با خونريزي شديد و يا شيفت مايع ، جراحي نورولوژي

 

 • ارائه مراقبت های ویژه مغز و اعصاب در حوادث عروق مغزی (نورولوژي)

تروماي شديد سر تشنج پايدار و مقاوم مننژيت با علائم اختلال شناختي و ذهني و يا همراه با مشكلات تنفسي تغييرات ناگهاني حسها با پتانسيل درگيري تنفس اختلال عملكرد عصبي عضلاني پيشرونده نيازمند حمايت تنفسي و يا مانيتورينگ قلبي عروقي (مياستني گراو  ،‌ گيلن باره) بيماران مرگ مغزي يا مشرف به مرگ مغزي كه نيازمند حمايت جهت ساماندهي اهداء عضو هستند.

 

 • اندوكراين

كتواسيدوز ديابتيك همراه با ناپايداري هموديناميك و تغييرات ذهني اسدوز متابوليك شديد- طوفان تيروئيد يا كماي ميگزدم همرا با ناپايداري هموديناميك وضعيت هايپراسمولار همراه با تغييرات هموديناميك يا كما كريز آدرنال همراه با تغييرات هموديناميك ساير مقادير شديد غير طبيعي الكتروليت ها نظير : هايپر يا هايپوترمي شديد همراه با تشنج و تغييرات هوشياري ، هايپركلسمي شديد همراه با تغييرات شعوري و هوشياري و نيازمند مانتيورينگ هموديناميك

 

 • ارائه مراقبت های ویژه در مصدومیت ها

 

 • رنال

 

 • ارائه مراقبت های ویژه در مسمومیت های دارویی و شیمیایی

 

 • هماتولوژي :

كواگولاپاتي شديد يا خونريزي در حال وسعت آنمي شديد منجر به اختلال هموديناميك مشكلات شديد مربوط به افزايش هموگلبين داسي شكل بدخيمي خوني همراه با نارسايي چندارگاني

 

 • ارائه مراقبت های ویژه بارداري:

بارداري همراه با مشكلات پيچيده داخلي فشار خون شديد بارداري اكلمپسي خونريزي بارداري- آمبولي مايع آمنيوتيك

 

 • ارائه مراقبت های ویژه در نارسایی چند ارگان حیاتی

 

 • انجام درمانهای جایگزین عملکرد کلیوی چون همودیالیز و CRRT

 

 • آموزش بیمارو بستگان وی درباره نحوه مراقبت در منزل

 

 • كنترل دائم علائم حياتي مانند فشار خون ، تنفس ،‌ضربان قلب ، بررسي كليه آزمايشات ، بررسي سطح هوشياري بيمار

 

 • چند سيستمي :

عفونت شديد يا شوك سپتيك سندروم اختلال عملكرد چند سيستمي پلي تروما تب خونريزي دهنده دنگو سوختگي شديد آسيب هاي محيطي اورودوز دارو همراه با احتمال صدمات جبران ناپذير ارگانهاي حياتي

 

 • كنترل و تنظيم دستگاه هاي متصل به بيمار مانند دستگاه تنفس مصنوعي ،‌پمپ هاي تزريق دارو . ...

 

 

بيماراني كه براي حضور درICU مناسب نيستند :

 • آسيب مغزي غير قابل بازگشت
 • بيماران قلبي ريوي و بيماراني كيدي مرحله آخر كه كانديد پيوند نيستند
 • كاسنر متاستاتيك كه به راديوتراپي و شيمي درماني پاسخ مناسب نمي دهند
 • مرگ مغزي كه براي اهداء عضو مناسب نيستند
 • بيماران با كماي غير تروماتيك كه منجر به وضعيت گياهي (نباتي) شده

 

نحوه پذیرش بیماران

بخش آی سی یو جنرال در طول ساعت مختلف شبانه روز آماده پذیرش کلیه بیمارانی که به مراقبت ویژه نیاز داشته باشند (بجز اطفال ) میباشد.پذیرش بیمار با هماهنگی مسئول بخش ( متخصصین بیهوشی کشیک  و پزشك مربوطه) از طریق بخش اورژانس و یا از طریق مطب ها و یا انتقال از سایر بخش های بیمارستان صورت میگیرد.

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در آی سی یو و نیز مشاوره بیماران بدحال سایر بخش هاوتصمیم گیری درباره انتقال ایشان را بر عهده دارد.

 

ترخيص از ICU مبتني است بر :

پايداري وضعيت هموديناميك

پايداري وضعيت تنفس

عدم نياز به اكسيژن بيش از 60%

عدم نياز به اينوتروپ و ازوپرسور و يا وازوديلاتور

كنترل ديس ريتمي قلب

وضعيت نورولوژي پايدار و عدم تشنج

بيماران نيازمند حمايت تنفسي مزمن بدون وجود مشكلات تنفسي حاد

بيماران داراي تراكئوستومي كه نيازمند ساكشن بيشتر نيسند.

 

مكان‌: طبقه دوم بيمارستان دي