اتاق عمل

مجموعه اتاق های عمل بیمارستان در دو طبقه ، 6 اتاق در طبقه چهارم و 3 اتاق در طبقه اول بیمارستان قرار دارد.

 

از ویژگی های بارز مجموعه اتاق عمل بیمارستان دی بهره مندی از کلیه امکانات و تجهیزات رایج دنیا است که طیف وسیعی از اعمال جراحی را میسر میسازد. در اتاق عمل زنان علاوه بر دستگاه های عمومی روتین اتاقهای عمل ، لیگاشور ، هارمونیک و تجهیزات پیشرفته لاپاروسکوپی موجود می باشد. 

این مجموعه از سایر قسمت ها مجزا بوده و با رعایت تکنیک دقیق استریل اداره میشود.همچنین در اتاق عمل بیمارستان دی ، کلیه پک های جراحی یکبار مصرف می باشند. 

ساعت شروع به کار اتاق عمل از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر بوده و با توجه به حضور متخصصین جراحی مقیم در بیمارستان کلیه اعمال جراحی اورژانس در تمام ساعات شبانه روز قابل پیگیری و انجام است.

نحوه پذیرش بیمار دراتاق عمل

 انجام اعمال جراحی با وقت از پیش تعیین شده و همچنین بطور اورژانس پس از هماهنگی با مدیریت اتاق عمل قابل انجام است

رئیس اتاق عمل : آقای دکتر مصطفی هاشمی

رئیس گروه بیهوشی : آقای دکتر سیروس ناعمی

سوپروایزر: خانم شراره احمدی

سرپرستار : خانم فرزانه بیات نژاد

اعضای کمیته اتاق عمل : آقای دکتر مصطفی هاشمی ، آقای دکتر شایان، آقای دکتر ناعمی و خانم شراره احمدی

 

تعداد پرسنل : 

پرسنل بیهوشی : 20 نفر    پرسنل بیهوشی: 46 نفر     پرسنل ریکاوری : 5 نفر     کارکنان اداری : 3نفر