اتاق عمل

اتاق عمل

مجموعه اتاق های عمل بیمارستان در دو طبقه ، 6 اتاق در طبقه چهارم و 3 اتاق در طبقه اول بیمارستان قرار دارد.

 

از ویژگی های بارز مجموعه اتاق عمل بیمارستان دی بهره مندی از کلیه امکانات و تجهیزات رایج دنیا است که طیف وسیعی از اعمال جراحی را میسر میسازد. در اتاق عمل زنان علاوه بر دستگاه های عمومی روتین اتاقهای عمل ، لیگاشور ، هارمونیک و تجهیزات پیشرفته لاپاروسکوپی موجود می باشد

این مجموعه از سایر قسمت ها مجزا بوده و با رعایت تکنیک دقیق استریل اداره میشود.همچنین در اتاق عمل بیمارستان دی ، کلیه پک های جراحی یکبار مصرف می باشند

اعمال جراحي با وقت از پيش تعيين نشده با هماهنگي مسئول اتاق عمل و اعمال جراحي اورژانس در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است

نحوه پذیرش بیمار دراتاق عمل

 انجام اعمال جراحی با وقت از پیش تعیین شده و همچنین بطور اورژانس پس از هماهنگی با مدیریت اتاق عمل قابل انجام است

رئیس اتاق عمل : آقای دکتر مصطفی هاشمی
 
رئیس گروه بیهوشی : آقای دکتر سیروس ناعمی
 
سوپروایزر: خانم احمدی
 
سرپرستار : خانم هدايتي
 

 

تعداد پرسنل

پرسنل بیهوشی : 22  نفر    پرسنل اتاق عمل: 44 نفر     پرسنل ریکاوری : 6 نفر     کارکنان اداری : 3نفر