برآورد هزینه عملهای رایج تشخیصی درمانی برای بیماران بین الملل

گوارش : 

tAREFE GOVARESH

عملهای اینترونشن قلب : 

tarefe intervention-fa

جراحی مغز و اعصاب : 

Tarefe Jarahi maghzo asab

جراحی عمومی : 

Tarefe Jarahi omoomi

ارتوپدی : 

Tarefe ortopedi

ریه و توراکس : 

Tarefe Rieh

ارولوژی : 

Tarefe Urology

جراحی زنان : 

Tarefe zanan

برآورد هزینه کلی درمان های غیرجراحی در بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستان : 

Tarefe Gheyre jarahi