بلوک زایمان

اتاق زایمان بیمارستان دی واقع در طبقه اول در مجاورت اتاق عمل زنان ، بخش زنان و بخش نوزادان و با بهره گیری از 3 اتاق و 6 تخت کنترل و حضورهمکاران ماما در طول شبانه روز خدمات زنان و مامایی را زیر نظر متخصصین مامایی بیمارستان ارائه میدهند.
فعالیت های این بخش عبارتند از:

  • انجام زایمان طبیعی ترم
  • انجام زايمان فيزيولوژيك
  • برگزاري كلاس هاي آمادگي براي زايمان و زايمان بدون درد
  • بستری و تحت نظر داشتن مادران جهت سزارین یا زایمان زودرس
  • کنترل اورژانس های مامایی در طول شبانه روز چون پره اکلامپسی اکلامپسی ، دیابت و پرفشاری خون
  • انجام NST
  • پاسخگویی بیماران در طول شبانه روز در زمینه مشکلات بارداری

 

سرپرستار : خانم غلامنژاد