جراحی قلب

بخش جراحی قلب بیمارستان دی ، خدمات مراقبتی ذیل را ارائه میدهد

بیماریهای داخلی قلب نظیر نارسایی ها و مشکلات تنفسی ناشی از نارسایی قلب

بيماران قلبي تحت نظر ،‌مثل : CHF  ،‌بيماران AF و مسمويت با وارفارين ،‌ادم ريه ، آسيت آنژيوگرافي (قبل)

جراحی های قلب شامل جراحی عروق کرونر ، تعویض و ترمیم دریچه میترال ، آئورت و تریکوسپید

همچنین انجام عمل های میکزوم (تومور) دهلیز در قلب که شامل پذیرش بیمار و ادمیت اولیه و انجام روتین پزشکان جراح قلب میباشد. پس از آن آمادگی هایی مثل عکس قفسه سینه ، اکو ، تستهای تنفسی و ....می باشد. پس از انتقال به اتاق عمل ، جهت عمل قلب پس از 3 الی 4 روز مجدداً به بخش برگشته و اقدامات اصلی جهت مراقبت و کنترلهای بعد عمل شامل عکس مجدد قفسه سینه، اکو ، کنترل و همچنین آزمایشات کنترل انجام و با شرایط قابل قبول و در صورت نداشتن مشکل ، بیمار ترخیص خواهد شد

 

رئیس بخش : دکتر محمدحسین ماندگار

 

تماس با بخش جراحی قلب 
  
مکان: طبقه چهارم  بیمارستان دی    
تلفن: 84942433-84942432