داخلی 2

سرویس داخلی بیمارستان دی در دپارتمان های زیر خدمات خود را ارائه می دهد

 

بخش نفرولوژی

بخش هماتولوژی انکولوژی

بخش گوارش

بخش مغز و اعصاب

بخش غدد

بخش روماتولوژی

بخش قلب

کنترل مایعات خورده شده و دفع شده، جمع آوری نمونه های ادراری ، درخواست آزمایشات درخواستی و پیگیری جواب آنها، درخواست گرافیها ،CT Scan ، MRI و پیگیری جواب آنها ، ارسال نمونه های درخواستی به آزمایشگاه پاتولوژی یا خارج از بیمارستان، گرفتن وقت جهت انجام گرافی های درخواستی که خارج از بیمارستان انجام میشود.

درخواست و تزریق خون و فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران

آمادگی آندوسکپی ، کولونوسکپی ERCP ، گذاشتن و مراقبتهای N/G Tube ، درخواست آزمایشات (Tap مایع اسیت، بیوپسی مغز استخوان و ارسال نمونه های درخواستی)

هماهنگی برای انجام VEP , EEG , EMG , NCV

درخواست مشاوره های درخواستی،وقت Whole body , Bone scan ،وقت سنجش تراکم استخوان ، Tap بالغ سینوویال

برونکوسکوپی ، Tap نمونه پلور (ارسال نمونه ها ) هولتر آپنه ، هماهنگی جهت انجام تست خواب ، تست تنفس

شالدون گذاری ، فیستول گذاری ،  CVP گذاری

مراقبت از پوست

آمادگی آنژیوگرافی وEECP

این بخش شامل تجهیزات مدرن پزشکی شامل : فشارسنج پرتابل ، نبولایزر ، لارنگوسکوپ ، نگاتوسکوپ ، فشارسنج، تشک مواج ، افتالموسکوپ ، پرفیوزر ، ترالی کد، ساکشن پرتابل ، اتوسکوپ و ترمومتر می باشد.

 

تماس با بخش داخلی 2

مکان:طبقه سوم   

تلفن:   36 و 84942332