داروخانه

داروخانه بیمارستان دی واقع در لابی بیمارستان در مجاورت کلینیک قلب از بدو تاسیس بیمارستان فعالیت خود را آغاز کرده و در زمره مجهز ترین داروخانه های بیمارستانی قرار دارد و به شکل زیر انجام وظیفه مینماید:

  • تهیه داروهای سراسری سهمیه بیمارستانی
  • تهیه داروهای تک نسخه ای
  • تهیه تجهیزات مصرفی عمومی
  • تهیه تجهیزات مصرفی تخصصی به سفارش پزشکان بیمارستان
  • نگهداری استاندارد دارو وتجهیزات بیمارستان

 

 

داروخانه به صورت شبانه روزی فعال میباشد