راهنمای طبقات

با توجه به محل بیمارستان دی (تقاطع  خیابان ولیعصر و خیابان  عباس پور ) وسایل حمل نقل بین شهری  در خیابان های فوق  به کثرت موجود می باشد.

BRT: راه آهن - تجریش

ایستگاه تاکسی میدان ونک

مترو حقانی

 

طبقه پنجم طبقه چهارم طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول  همکف منفی 1 منفی 2 منفی 3
ICU OH جراحی4 داخلی1 دفتر پرستاری نوزادان دفتر مدیرعامل اورژانس انبار پاتولوژی
اطفال جراحی قلب داخلی2 دفتر آموزش زنان دفترمدیریت آنژیوگرافی آشپزخانه فیزیوتراپی
CSR اتاق عمل CCU کنترل عفونت اتاق عمل مدارک پزشکی آندوسکوپی لاندری پارکینگ
    POST CCU جراحی1 NICU واحد انفورماتیک رادیولوژی تاسیسات  
    دیالیز جراحی2 بلوک زایمان داروخانه سی تی اسکن نمازخانه  
    شیمی درمانی POST CATH   حسابداری MRI    
    تست تنفس ICU G   کلینیک آزمایشگاه    
      واحد تغذیه   منابع انسانی      
      واحد بهداشت