مدیران مسئول بیمارستان

مظاهری

مدير عامل بيمارستان

مسئول فني بيمارستان

نام و نام خانوادگي: دكتر حمیدرضا مظاهری

تحصيلات: متخصص زنان و زايمان و نازايي

اکبری

قائم مقام مسئول فني

نام و نام خانوادگي: دكتر جعفر اكبري

تحصيلات: جراحي عمومي

عکس آقای کاهه

 

مدير داخلي بيمارستان

نام ونام خانوادگي: يحيي كاهه

تحصيلات: ليسانس مديريت

metron icon

مدير پرستاري بيمارستان

نام و نام خانوادگي:نوشین جان نسار

تحصيلات: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی

               ليسانس پرستاري

              لیسانس مترجمی زبان انگلیسی