مراقبت از قلب

با انتخاب شيوه زندگي سالم و چند تغيير ساده سلامت قلب خود را حفظ كنيد :

© مصرف نوشابه ها و آبميوه هاي شيرين را كاهش دهيد بجاي آن آب يا آبميوه هاي طبيعي را انتخاب كنيد.
© انواع شيريني و ساير مواد غذايي شيرين را با ميوه هاي تازه به عنوان يك جايگزين سالم جايگزين كنيد.
© روزانه ٥ سهم ميوه و سبزي ميل كنيد.
© الكل مصرف نكنيد.
© مصرف غذاهاي فرآوري شده و بسته بندي شده حاوي نمك، شكر و چربي زياد را محدود كنيد.
© غذاهاي محل كار يا مدرسه را در منزل تهيه كنيد.
© تصميم بگيريد حداقل ٣٠ دقيقه فعاليت بدني با شدت متوسط و ٥ روز در هفته انجام دهيد.
© يا حداقل ٧٥ دقيقه فعاليت بدني با شدت زياد در طول هفته انجام دهيد.(در ٣ تا ٥ روز هفته)
© بازي كردن، پياده روي، كار در خانه، حركات موزون همه جزء اين فعاليت به حساب مي آيند.
© هر روز بيشتر فعال باشيد-از پله ها بالا برويد، بجاي رانندگي پياده روي كنيد يا دوچرخه سواري كنيد.
به مصرف دخانيات نه بگوييد
© اين بهترين كاري است كه براي بهبود سلامت قلب انجام مي دهيد.
© طي ٢ سال بعد از ترك دخانيات، خطر بيماري عروق كرونر قلب بطور اساسي كاهش مي يابد.
© طي ١٥ سال بعد از ترك دخانيات، خطر بيماري قلبي عروقي به ميزان خطر در افراد غير سيگاري ميرسد.
© مواجهه با دود دست دوم دخانيات نيز يك علت بيماري قلبي عروقي در افراد غير سيگاري است.

آيا ميدانستيد؟
© فشارخون بالا يكي از عوامل خطر اصلي بيماري قلبي عروقي است و به عنوان قاتل خاموش ناميده مي شود، چون معمولا"
هيچ علائم هشدار دهنده اي ندارد و بسياري از افراد متوجه ابتلا به اين بيماري نمي شوند.
آيا مي دانستيد؟
© قند خون بالا مي تواند نشانه بيماري ديابت باشد. بيماري قلبي عروقي علت اكثريت مرگ ها در افراد ديابتي است. بنابراين اگر
بدون تشخيص و درمان باقي بماند مي تواند شما را در معرض خطر بيشتري از بيماري قلبي و سكته مغزي قرار دهد.

heart day

     

پيام هاي روز جهاني قلب ١٤٠٠)٢٠٢١ 

© با مصرف رژيم غذايي سالم ، نه گفتن به مصرف دخانيات و فعاليت بدني به ميزان كافي از سلامت قلب مراقبت كنيد.
© پاندمي كوويد ١٩ اهميت مراقبت از يكديگر-انتخاب هاي بهتر توسط افراد، خانواده و جامعه )و همه جمعيت ها و دولت ها (را برجسته تر كرده است .
© بطور منظم معاينات دوره اي قلب را انجام دهيد و در شرايط اضطراري با اورژانس تماس بگيريد.
© با پيروي از رژيم غذايي سالم ، نه گفتن به مصرف دخانيات و فعاليت بدني به ميزان كافي از سلامت قلب خود حفاظت كنيد.
© در پاندمي كوويد ١٩ به سلامت قلب خود اهميت بيشتري دهيد.
© براي پيوستن به زنجيره سلامتي قلب، شيوه زندگي سالم را رعايت كنيد.
© از مراقبت و معاينات دوره اي قلب خود غافل نشويد.
© در پاندمي كوويد ١٩ ،از مراقبت و معاينات دوره اي قلب خود غافل نشويد.
© مشاركت همگاني براي ارتقاي آگاهي و دانش عمومي به منظور ارتقاي سلامت قلب الزامي است.
© به عنوان كاركنان بهداشتي به بيماران براي ايجاد تغييرات مثبت براي سلامت قلبشان، كمك كنيد.
© به عنوان يك كارفرما براي سلامت قلب كاركنان خود سرمايه گذاري كنيد.
© به عنوان يك دولت، سياست ها و ابتكاراتي را كه به سلامت قلب اجتماعي كمك بيشتري مي كند، اجراء كنيد.
© با انتخاب شيوه زندگي سالم و چند تغيير ساده سلامت قلب خود را حفظ كنيد.
© اگر بيماري قلبي داريد، كرونا را جدي تر بگيريد.
© بيماران قلبي عروقي در زمان كرونا بايد بيشتر احتياط كنند.