نوزادان

بخش نوزادان بیمارستان دی از سال 1375 دارای " لوح دوستدار کودک " از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
این واحد با وجود تعداد 20 کات نوزاد ، 6 انکوباتور و5 تخت احیاء آی سی یو و بهره گیری از حضور متخصصین مجرب اطفال و نیز پرستاران با تجربه و کارشناس و کلیه تجهیزات و امکانات مدرن خدمات خود را به سه گروه از نوزادان ارائه میدهد:

◄گروه الف- نوزادان خوش حال ( Well baby ) 

این گروه نوزادانی هستند که پس از تولد توسط متخصص اطفال ویزیت شده و پس از اطمینان از سلامت وانجام واکسیناسیون پس از یکساعت نزد مادر رفته و تحت نظارت کامل پرستاران بخش نوزادان قرار میگیرند.

◄گروه ب- نوزادان بد حال( Sick baby )

این گروه نوزادانی هستند که پس از تولد با آپگار پائین توسط متخصصین اطفال ویزیت شده و اقدامات نگهدارنده و تشخیصی چون انجام آزمایشات خون؛ انجام رادیوگرافی های لازم، اکوکاردیوگرافی و در صورت لزوم مشاوره با سایر فوق تخصص های اطفال چون قلب اطفال انجام گرفته و تحت مراقبت در بخش نوزادان قرار میگیرند.

◄ گروه ج- نوزادان نارس یا بدحال دچار مشکلات تنفسی

این گروه نوزادان با بهره گیری از کلیه تجهیزات لازم برای احیا و مراقبت از نوزاد نارس از جمله دستگاههای کمک تنفسی مکانیکی؛ کنترل مانیتورینگ فلب و ریه و ... تحت مراقبت قرار میگیرند . این نوزادان معمولا پیش از زمان مقررزایمان مادر بدنیا آمده و ارگان های حیاتی ایشان مراحل رشد و تکاملی خود را طی نکرده و در نتیجه به اقدامات نگهدارنده احتیاج دارند.

فعالیت های تخصصی بخش نوزادان عبارتند از:

  • مراقبت اولیه از نوزادان خوش حال
  • نظارت بر مادر و نوزاد در طرح هم اتاق یمادر و نوزاد
  • آموزش شیردهی و نحوه مراقبت از نوزاد به مادر
  • ارائه مراقبت های ویژه نوزادان بد حال، نارس و نوزادان دچار نقائص تنفسی
  • پاسخگویی و راهنمایی مادران پس از ترخیص از طریق سرویس تلفنی

تماس با بخش نوزادان
مکان:طبقه اول بیمارستان دی    
تلفن:88785826
پست الکترونیک:[email protected]