واحد تست تنفس

خدمات دپارتمان ریه بیمارستان دی با همکاری پزشکان فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه و بهره گیری از امکانات تشخیصی و درمانی چون اسپیرومتری( تست تنفس) ، تست خواب، تکنیک های تصویر برداری ( سی تی اسکن و رادیوگرافی)  وآنژیوگرافی و نیز امکانات کمک تنفسی موجود در بخش مراقبت های ویژه در زمینه ها ی زیر ارائه میگردد:

  • تشخیص آپنه تنفسی حین خواب( ایست تنفسی حین خواب)
  • ارزیابی ظرفیت ریوی
  • ارائه درمان و مراقبت در عفونت های تنفسی
  • ارائه درمان و مراقبت در نارسایی تنفسی
  • ارائه درمان و مراقبت در آمبولی ریه
  • مراقبت های ویژه تنفس در فوریت های تنفس
  • ارائه درمان و مراقبت در بدخیمی های ریه
  • ارائه درمان و مراقبت در بیماریهای مزمن انسدادی ریه ( نظیر برونشیت،آسم )
  • ارائه درمان و مراقبت در فیبرز ریه

پزشکان ریه
آقای دکتر حمید رضا جماعتی
آقای دکتر ساسان صابر

تماس با واحد تست تنفس : 

طبقه سوم بیمارستان دی

شماره تلفن:84942302

 

پذیرش بیماران از طریق دپارتمان اورژانس و یا اعزام از مطب در ساعات شبانه روز صورت می گیرد.