کلینیک غدد

 

کلینیک غدد

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

14-15

دكتر ضیایی

یکشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873